Udgravning ved Nørremark (HAM4735)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for erhvervsbyggeri. Udgravningen afdækkede to velbevarede bebyggelser fra hhv. yngre romersk jernalder (3.-4. årh. e.Kr.) og ældre germansk jernalder (5.-6. årh. e.Kr.). Undersøgelsesår 2007-9.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.