Udgravning ved Nørremølle (HAM4421)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af et nyt vejforløb. Udgravningen afdækkede kulturlag og bopladsspor fra ældre romersk jernalder (50 f.Kr.-150 e.Kr.), samt gavlenden af et hus fra middelalder (1200-1350 e.Kr.) Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.