Udgravning ved Munkemose


Graveske & rapport

Intro

Forud for anlæggelse af fisketrappe ved den vestlige opstemning til Munkemølle foretog museet en forundersøgelse vedørende en mulig middelalderlig opstemning e.lign. Der blev dog ikke gjort iagttagelser, der kunne tyde på tilstedeværelsen af en dæmninger, opstemninger eller vandmøller