Udgravning ved Munkehatten


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen blev der påtruffet få spredte spor af forhistorisk aktivitet i form af kogestensgruber og en enkelt brønd. Ingen af de undersøgte anlæg indeholdt dog daterende genstande, blot trækul og en smule knogler.