Udgravning ved Mosegård


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning fandtes flere mulige anlægsspor af udaterbar type. Af oldtidige anlæg henregnes en enkeltstående kogestensgrube, også uden daterbart materiale.