Udgravning ved Mergellandvej (HAM4482)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for staldbyggeri. Udgravningen afdækkede resterne af et gårdsanlæg fra 1300-tallet i form af dele af en toskibet hustomt. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.