Udgravning ved Mellemgade 7-9 (nov.2007)


Graveske & rapport

Intro

Ved opførelsen af en ny bygning i Mellemgade 7 blev der lejlighed til at registrere profilerne i tre fundamentgrøfter i hele matriklens bredde.

De to sydligste grøfter var forstyrrede af en kælder fra nyere tid, mens der i den nordligste grøft var bevaret en intakt lagfølge helt ned til undergrundsniveau. I bunden fandtes en kogestensgrube, der dateres til bronze- eller jernalder. Herover var der en serie af organisk holdig, brune kulturlag, hvori der lå en brolægning fra middelalderen (1200-1400-tallet). Herefter er anlag et delvist nedgravet hus på grunden repræsenteret ved en nedgravet stensyld/-fundament og et lergulv. Dette hus er brændt, og der findes rester af lerklining i lagene henover denne brandtomt. På grunden anlægges der en ny bygning med kælder i hele matriklens bredde. Denne bygning er gået til i Bybranden 1797 og er blevet erstattes af det hus, som netop er nedrevet.