Udgravning ved Mellemgade 7-9


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen af kloaktraceernes profiler godtgjorde gode bevaringsforhold og få forstyrrelser i området, ligesom der blev fundet bygningsrester, affaldsgruber samt to latriner fra den sene middelalder eller renæssancen. I én af latrinerne blev endda fundet rester af en pottestol til børn.