Udgravning ved Melby Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom kun få spor af arkæologisk interesse i form af ældre bebyggelsesspor, hvilket var repræsenteret i form af en grube, et stolpehul og kulturlagsrester. Disse kan ikke nærmere dateret end til oldtid.