Udgravning ved Mejerivænget


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der registreret formodentlig middelalderlige dyrkningsrester med overfladefund fra neolitikum, gruber med fund fra sten- eller bronzealder og fund fra yngre bronzealder samt dele af et udateret treskibet hus. Læs de 2 rapporter.