Udgravning ved Marienlund øst


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom kun få spor af arkæologisk interesse i form af et par kogestensgruber, som bredt dateres til oldtid. Endvidere sås enkelte affaldsgruber fra 1600 - 1700 tallet.