Udgravning ved Mariendalsvej


Graveske & rapport

Intro

På et kommende boligareal øst for et depotfund fra yngre bronzealder blev der gennemmført en forundersøgelse. I søgegrøfterne fremkom enkelte spredte anlæg, hvoraf et må formodes at være fra oldtid, medens et andet formentlig skal tolkes som en skelgrøft fra middelalder eller nyere tid.