Udgravning ved Margrthegård (HAM4510)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede fem hustomter fra tidlig middelalder (1050-1200 e.Kr.), hvor af det ene var i tre faser. En sjette bygning kan være værksted. Derudover hegnsforløb. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.