Udgravning ved Margrthegård (HAM4510)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede et fundament bygget af kampesten fra en nyere tids bygning, samt spredtliggende stolpehuller og kogestensgruber, der ikke kunne dateres nærmere. Undersøgelsesår 2007.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.