Udgravning ved Margrehegård (HAM4510)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejde. Udgravningen afdækkede en hustomt fra tidlig middelalder (1050-1200 e.Kr.), stenbrolagt gulv fra nyere tid (efter 1600-tallet), samt et aktivitetsområde ligeledes fra nyere tid. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.