Udgravning ved Margård


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af ca. 18.500 m² forud for byggemodning af erhvervsareal blev der ud over recente anlæg registreret et kulturlag og en grube fra neolitikum. Læs hele rapporten (PDF)