Udgravning ved Marenslund


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen førte til at et areal på ca. 1000 m² blev indstillet til en egentlig arkæologisk udgravning. Ved denne udgravning undersøgtes et hus fra ældre jernalder samt nogle tilhørende. affaldsgruber.kogegruber.