Udgravning ved Maemosevej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse blev der gjort spredte fund af kogestensgruber. 150 m syd herfor lå resterne af en overpløjet gravhøj.

Den var bevaret i 23 cm højde og dækkede over flere rækker og koncentrationer af små stolpehuller, to større aflange nedgravninger, muligvis jordfæstegrave, samt en rest af ardspor. Den arkæologiske datering af højområdet er senneolitikum/ældre bronzealder.

Ved forundersøgelsen blev der konstateret svage spor efter forhistorisk aktivitet i området i form af kulturlagsrester og en enkelt kogestensgrube. Arealet kunne derfor frigives til anlægsarbejde straks herefter.