Udgravning ved M. P. Allerups Vej


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fandtes kun få anlæg, der muligvis kan stamme fra forhistorisk aktivitet. Ved forundersøgelsen blev der afdækket spor efter yderkanten af en mulig boplads og bopladsspor fra jernalderen. Denne udgravning har 3 rapporter.