Udgravning ved Møsvrå (MKH1735)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for råstofindvinding. Udgravningen afdækkede to aktivitetsområder med affaldsgruber fra førromersk jernalder (500-50 f.Kr.). Keramikken fra disse gruber datere aktiviteten til begundelsen af perioden. Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.