Udgravning ved Mørkebjergvej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom to mulige stolpehuller, der dog ikke indgår i nogen konstruktion samt en række udaterbare gruber. En enkelt flintøkse fra Ertebølletid eller Tragtbægerkultur blev fundet i muldlaget.