Udgravning ved Møllestedbro IX (HAM4975)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede stolpehuller fra en dåligt bevaret huskonstruktion. Huset skal typologisk dateres til ældre jernalder. Undersøgelses 2010.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.