Udgravning ved Mølleeng


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse p.g.a erosionstruet åbrink ved Gram Å. Udgravningen afdækkede en stammebåd fra slutningen af 1400-tallet, et område med bearbejdet træplanker, inklusiv et træhjul, sandsynligvis fra y. jernalder/vikingetid. Undersøgelsesår 2012-14

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.