Udgravning ved Mølgård (MKH1180)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning af vejtracé. Udgravningen afdækkede flere gruber fra ældre jernalder (500-50 f.Kr.). Gruberne kan tolkes som lertagnings- og kogestensgruber og en brønd. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.