Udgravning ved Møjbøl (HAM4078)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for gensnoning af Jels Å. Udgravningen afdækkede et middelalderligt vadested i flere faser (fra 1081- slutningen af 1100-tallet e.kr.). Vadestedet kan, i en periode, have været en del af Hærvejen. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.