Udgravning ved Måre Byvej 16


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggeri af en ny hal blev der gjort fund af mange stolpehuller, hvor der er udskilt tre bygninger. Desuden er der få større gruber samt muligvis hegnsforløb blandt de øvrige stolpehuller. Flere anlæg indeholdt keramikskår fra 1400-1700-tallet.