Udgravning ved Lykkegård Vest (HAM4539)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede bl.a. et aktivitetsområde fra bronzealder, bygning fra førromersk jernalder, urnegrave fra romersk jernalder, bygninger fra vikingetiden og tidlig middelalder. Undersøgelsesår 2005-6.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.