Udgravning ved Lykkegård Midt (HAM4538)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede 2 ødelagte megalitanlæg fra yngre stenalder, et aktivitetsområde fra yngre bronzealder, jernalderbebyggelse og en befæstet stormandsgård fra tidlig middelalder. Undersøgelsesår 2005-7

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.