Udgravning ved Lykkebovej


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggemodning ved Lykkebovej i Rolfsted, foretog Odense Bys Museer en forunders√łgelse af et 25.000 m2 stort areal. Ved udgravningen fremkom der diverse gruber og kogestensgruber, dateret til perioderne bronzealder eller jernalder.