Udgravning ved Lungerne


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af ca 4,5 ha erhvervsareal fremkom spredtliggende aktivitetsspor i form af enkelte stolpehuller og stenfyldte dræn. Der fremkom desuden lavninger med nedvaskningslag og vådbundsfyld.