Udgravning ved Lundsgårdsmark XIV (HAM4743)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningens formål var at søge efter synlige spor af sogneskellet mellem Ullerup og Sottrup sogn, men udgravningen gav negativt resultat. Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.