Udgravning ved Lundsbjerg I-IV (HAM4957-4960)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to bebyggelser med huse fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Derudover udgravedes en lille urnegravplads fre ældre romersk jernalder. Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.