Udgravning ved Lundinggård (HAM4377)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse af overpløjet gravhøj. Udgravningen afdækkede resterne af kammer og gang. Keramik fra et offerlag udenfor kammeret dateres til mellemneolitisk tid, med hovedvægten indenfor Klintebakke-stil (3200-3100 f.kr.) Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.