Udgravning ved Lundehøjgård Nordvest


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen blev der fundet bebyggelsessporene som bestod af stolpehuller og gruber. Aktiviterne på stedet kan dateres til bondestenalder og bronzealder. Samt blev der fundet fire toskibede huse, formodentlig fra senneolitikum.