Udgravning ved Lundegård


Graveske & rapport

Intro

Arkæologisk forundersøgelse af kogestensgruber og en affaldsgrube fra yngre bronzealder eller førromersk jernalder.