Udgravning ved Lundager


Graveske & rapport

Intro

I forbindelse med en boligudstykning ved Bred blev der foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Undersøgelsen viste ingen arkæologiske eller kulturhistoriske anlæg på lokaliteten.