Udgravning ved Lumbyvejs forlægning


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fremkom spredte bebyggelsesspor i form af enkelte gruber, kogegruber og stolpehuller fra yngre bronze- eller ældre jernalder samt yngre førromersk- eller ældre romersk jernalder.