Udgravning ved Lumby


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler resultaterne for udgravning af kultur-/jordflydningslag fra bronze-/jernalder, mulige trækulsmiler eller brydegruber fra efterreformatorisk-/nyere tid samt udaterede gruber og kogegruber. Denne udgravning har 2 rapporter.