Udgravning ved Lindeskovhaven


Graveske & rapport

Intro

Udgravningen resulterede i et hus fra ældre jernalder. Op til huset, et eller flere hegnsforløb og flere affalds- og kogegruber. Fund af flere lerkar i den ene grube daterer de forhistoriske aktiviteter på området til midten af førromersk jernalder.