Udgravning ved Lindegade (HAM4334)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for opførelsen af et dagligvarehus. Udgravningen afdækkede to treskibede langhuse fra yngre germansk jernalder (525-800 e.kr.). Formentlig er det to faser af samme hus, der blev afdækket. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.