Udgravning ved Lindegård Øst


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse fandtes spor af aktiviteter fra yngre bronzealder. Undersøgelsen afdækkede spredte bebyggelsesspor i form af enkelte stolpehuller, et par kogegruber og affaldsgruber. Anlæggene dateres ud fra fyld og type bredt til oldtid.