Udgravning ved Lind Hansens Vej


Graveske & rapport

Intro

I forbindelse med arkæologisk forundersøgelse blev der fundet en etskibet hustomt, foreløbig dateret til ældre middelalder, en formodet samtidig staklade samt to mulige mindre toskibede konstruktioner.