Udgravning ved Lille Lundsgård


Graveske & rapport

Intro

Under udgravningskampagnen blev der afdækket et kulturlag, som kan dateres til perioden senneolitikum - ældre bronzealder. De fundne flintskrabere antyder yderligere en datering til neolitikum - bronzealder.