Udgravning ved Lille Ejlstrup Nordøst


Graveske & rapport

Intro

Der fremkom enkelte gruber og kogegruber samt mindre nedgravninger. Kogegruberne dateres generelt til bronze- eller jernalder. Gruberne kan ikke dateres nærmere end oldtid. Dog hjemtoges der fra en af gruberne en rygretoucheret flækkekniv, der daterer gruben til yngre stenalder eller bronzealder.