Udgravning ved Ligård (HAM4230)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for staldbyggeri. Udgravningen afdækkede dele af det velkendte forsvarsanlæg, Olgerdiget (1.-3. årh. e.Kr.). På dette centrale sted bestod Olgerdiget af en voldgrav og flere rækker af palisader. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.