Udgravning ved Legbjergvej (HAM4416)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede 21 hovedhuse og 36 småbygninger. Husenene kan dateres til jernalder og middelalder/renæssance. Derudover fremkom hegn, gruber, brønde og en middelalderovn. Undersøgelsesår 2008

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.