Udgravning ved Lebølgård (HAM4467)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra yngre germansk jernalder (700-800 e.kr.), samt resterne af en langhøj fra yngre stenalder (4000-1800 f.Kr.). Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.