Udgravning ved Langelandsvej (HAM4631)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede et Sarup-anlæg, en samlingsplads fra yngre stenalder (3600-3100 f.Kr.). Pladsen bestod af et indhegnet område og store gruber, de såkaldte systemgrave. Undersøgelsesår 2006-7.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.