Udgravning ved Langager Syd


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom kun spredte stolpehuller, der ikke kan dateres nærmere end oldtid. Yderligere fremkom et enkelt anlæg af en noget ualmindelig karakter.

Det drejer sig om en mindre grube, hvori fandtes en jernlås, lædersko, jerngreb, tallerkener og et dejfad. Fundet tolkes som en rituel nedlægning tilknyttet gammel overtro/tradition, På baggrund af fajancen kan nedlæggelsen dateres til den sidste del af 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet.