Udgravning ved Landkildegård Syd


Graveske & rapport

Intro

Her blev undersøgt kogestensgruber samt store affaldsgruber og grubekomplekser med velbevaret knoglemateriale og keramik. Ud fra keramikken dateres gruberne til ældre førromersk jernalder, ca. 500 - 300 f.Kr.